KLANK en MEDITATIE


 - Stress en trilling
 - Resonans en ruimte
 - Meditatiemethode
 - Privé en in groep
 - Aanmelden‘Maar moeilijker dan dit te verstaan
is de stem te verstaan die men altijd opnieuw moet kiezen.
En moeilijker dan leven
is niet af te wijken van die stem
en het geduld te leren’.


Uit: ‘Gelovig’, gedicht van Hans Andreus

Stress en trilling
Ons leven is vaak druk, gehaast en stressvol. Omdat we ons 'hoofd erbij moeten houden' om te kunnen presteren, verliezen we nogal eens het contact met de rest van ons lichaam. We raken lichamelijk en geestelijk uitgeput. We ervaren geen innerlijke ruimte meer en kunnen de stilte niet meer ‘horen’.
Voor de meeste mensen is het niet makkelijk om vanuit een druk bestaan te verstillen. Vaak is er veel spanning en nervositeit in het lichaam.
Door het lang aanhouden van tonen en ritmes met je eigen stem of door klanken en muziek van buiten af wordt trilling opgewekt. Een subtiel én uiterst krachtig middel om het lichaam weer te laten stromen. De scheiding tussen je hoofd en de rest van je lichaam wordt opgeheven. En soms helpt het pijn te verlichten.

^ naar boven

Resonans en ruimte
Trilling en resonans brengen je als het ware in een andere ruimte, in een bewustzijn voorbij gedachten en emoties. Dóór de klank heen wordt vaak een diepe stilte ‘hoorbaar’. We ervaren dan innerlijke ruimte en vrede. Soms maar een seconde, soms langer.
We komen in contact met ons diepste wezen, onze ziel. We kunnen de stem van ons hart weer gaan horen. We krijgen nieuwe inspiratie.
Meditatie is het ervaren van ‘innerlijke ruimte’, rust en vrede. Het vergroot onze innerlijke draagkracht om het leven van alledag aan te kunnen.

^ naar boven

Meditatiemethode
De belangstelling voor meditatie is tegenwoordig groot. Er zijn veel meditatie scholen en methoden, vaak vanuit Oosterse tradities.
De meditatiemethode die ik toepas door middel van muziek, (stem)klank en trilling is eenvoudig, krachtig en goed toepasbaar in het dagelijks leven. De methode gaat uit van de volgende gedachten;
Ik gebruik daarnaast adem, mindfulness, meditatie en imaginatie oefeningen.

^ naar boven

Privé en in groep
Deze meditatiemethode kan plaats vinden binnen individuele sessies of in groepsverband.

^ naar boven

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden: 020-6209742
mariarijnbout@gmail.com